Oferta

Warsztaty

Warsztaty techniczne
„pomiary elektryczne do 1kV”

Przyjmujemy zapisy na warsztaty techniczne dla GR1 osób ubiegających się po raz pierwszy o kwalifikacje do wykonywania pomiarów elektrycznych.
Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień na stanowisku wykonywania prac kontrolno – pomiarowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów oraz zapisy można uzyskać pod nr tel.:

Szkolenia

Szkolenia w zakresie średniego napięcia

Od stycznia 2022 r. rozpoczęliśmy nowy cykl szkoleniowy. Obejmuje on tematykę omawiającą:

 • Przepisy i procedury BHP wymagane przy pracach eksploatacyjnych i dozorowych
 • Teoretyczne podstawy budowy stacji transformatorowych, przesyłowo – rozdzielczych
 • Szkolenie z praktycznej obsługi stacji transformatorowych, przesyłowo – rozdzielczych i aparatury manewrowej i pomiarowej
 • Zagadnienia dotyczące suchych kabli energetycznych

Szkolenia w zakresie instalacji fotowoltaicznych (PV)

Od 2015 r. funkcjonuje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE), która określa zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Biorąc pod uwagę powyższe, w naszym Stowarzyszeniu nr 686 prowadzimy podstawowe oraz zaawansowane kursy dla monterów oraz prosumentów ukierunkowane na zapewnienie niezbędnych kompetencji zawodowych w zakresie budowy i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Umożliwiają one osiągnięcie efektów nauczania w postaci znajomości:

 • Rodzajów systemów fotowoltaicznych,
 • materiałów i technologii, zasad działania systemów fotowoltaicznych,
 • budowy, rodzajów i parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych,
 • rodzajów instalacji fotowoltaicznych, falowników oraz zabezpieczeń elektrycznych,
 • budowy dachów i dachowych systemów montażowych – w aspekcie instalacji systemów fotowoltaicznych,
 • zasad montażu na dachach pokrytych blachą trapezową i blachodachówką oraz na dachach płaskich i gruncie,
 • charakterystyk przewodów fotowoltaicznych,poprowadzenia tras kablowych,
 • zabezpieczeń elektrycznych systemów fotowoltaicznych,
 • zasady doboru i montażu falowników.