Uprawnienia elektryczne, cieplne oraz gazowe

Zapisz się

Egzaminy w zakresie świadectw kwalifikacyjnych

Grupa 1 – Elektryczna

Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
Więcej

Grupa 2 – Cieplna

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy wyższej niż 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła wyższym niż 50kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW;
Więcej

Grupa 3 – Gazowa

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne stacje gazowe);
Więcej

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty w zakresie pomiarów ochronnych do 1kV

Więcej

Szkolenie w zakresie średniego napięcia

Więcej

Szkolenia w zakresie instalacji fotowoltaicznych (PV)

Oferta

Powołanie Komisji nr 686

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Energetyków i Ekologów z siedzibą w Warszawie, informuje, że zgodnie z Aktem Powołania NR 686/123/14/14 (decyzja Prezesa Urzędu Regulacji nr: OGD-60-116(4)/2014/686/MSz1), posiada Komisję Kwalifikacyjną nr 686 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, dla grup : G1, G2, G3. We wszystkich tych grupach posiadamy punkty 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10